Clicky


 


Rijverboden Frankrijk

Voor vrachtwagens met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton geldt in Frankrijk een rijverbod vanaf zaterdag 22.00 uur tot zondag 22.00 uur. Dit rijverbod geldt ook voor feestdagen: de dag voorafgaand aan een feestdag 22.00 uur tot en met de feestdag 22.00 uur.

Een trekker zonder oplegger valt in de categorie voertuigen met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton, wanneer de 'maximum massa beladen voertuig' zoals op het kentekenbewijs staat aangegeven de 7,5 ton te boven gaat (wat bijna altijd het geval is).

Het rijverbod is van toepassing op het gehele wegennet, inclusief de Fréjus- en de Mont Blanctunnel.

Het rijverbod is niet van toepassing op vervoer van:

  • levende dieren
  • bederfelijke waar, indien deze ten minste 50 procent van het laadoppervlak of 50 procent van het laadvermogen uitmaken
  • oogstproducten
  • goederen die gebruikt worden voor manifestaties op economisch, sportief, cultureel, educatief of politiek terrein, op voorwaarde dat het evenement dezelfde dag of de dag na het verbod plaatsvindt
  • kranten en tijdschriften
  • verhuisboedels van kantoren of fabrieken in stedelijk gebied
  • goederen die worden verkocht vanuit voertuigen die speciaal voor dit doel zijn ingericht, op kermissen en markten
  • luchtvrachtgoederen, onder dekking van een luchtvrachtbrief

Voor transporten die niet binnen deze uitzonderingen vallen en die toch een aantoonbaar urgent karakter hebben, kan een korteduurontheffing worden verleend. Deze ontheffing wordt verstrekt door de prefectuur van het departement waarin het transport de grens passeert voor voertuigen afkomstig uit het buitenland of de prefectuur van het departement waar geladen wordt.

Ook gelden in Frankrijk op een aantal dagen in de maanden februari en maart en een aantal zaterdagen in de maanden juli en augustus vakantierijverboden. Deze gelden voor vrachtwagens met een toegestaan totaalgewicht van meer dan 7,5 ton.

De data en tijdstippen waarop deze rijverboden gelden, worden jaarlijks in het Franse Staatsblad gepubliceerd. Dan wordt ook bekend gemaakt of uitzonderingen van kracht zullen zijn.

Voor de regio in en rond Parijs (�le-de-France) en in Elzas/Lotharingen gelden aanvullende rijverboden. Een overzicht hiervan is te vinden in de landendocumentatie van Transport en Logistiek Nederland, die bij de EVD ter inzage ligt.

Vervoer van en naar Monaco kan plaatsvinden onder dekking van een communautaire transportvergunning. Voor EU-goederen met bestemming Monaco is geen douanedocument vereist.

Bron: EVD


Bovenstaande informatie is met de uiterste zorg samengesteld. De redactie is echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in data of teksten. Als u onvolkomenheden aantreft in de inhoud of het gebruik van de website, dan kunt u dat melden bij de redactie. Ook kunt u ons altijd voorzien van aanvullingen en opmerkingen: info@transport-online.nl.

 

« Terug naar het overzicht

Nieuwsbrief

Elke werkdag het laatste nieuws rond lunchtijd
in uw e-mail ontvangen?

Stuur mij de nieuwsbrief

Wilt u zich afmelden klik dan hier

Rijverboden

Actuele Brandstofprijzen
Euro952,277
Diesel2,093

Aangeleverd door UnitedConsumers

Meer brandstofprijzen

Truckoccasions